Uusimmat kirjoitukset

Blogin arkisto

Tervetuloa!

Käyntejä kotisivuilla:350952 kpl

EU-teser

JA

NEJ

Till ett självständigt Finland

Till en underdånighet i EU

Folkvälde och folkomröstningar

Storföretagens och de stora EU-ländernas välde

Till ett välmående samhälle

Till en politik som sätter de fattiga på huk

Rättvisa och en minskning av inkomstskillnaderna

Till en politik, som ökar ojämlikhet och inkomstskillnader

Till en egen valuta

Till euron

Till en egen ekonomisk politik

Till en ekonomisk politik som dirigeras av EU

Till en rättvis beskattning

Till ett gynnande av de rika i beskattningen

Till neutralitetspolitiken

Till Nato och EU:s militära utveckling

Till en egen utrikespolitik

Till EU:s utrikespolitik

Till en reglerad marknadsekonomi

Till den ekonomiska spekulation som EU gör möjlig

Till ursprungsmärkningar i maten

Till genmodifierad mat

Till mat som producerats på nära håll

Till övernationella matkedjor

Till självförsörjning beträffande livsmedlen

Till en jordbrukspolitik, som bestäms av EU

Till familjeodlingar

Till miljonärers jordbruksstöd

Till en större självförsörjning

Till et beroende av export och import

Till en balans mellan människa och natur

Till ett fördärvande av naturen

Till en egen regionalpolitik

Till EU:s centraliserande regionalpolitik

Till förnybar energi och ett förnuftigt energisparande

Till fossil energi och ett vidhållande av kärnkraft

Till en höjd beskattning av stora inkomster

Till EU:s ökade medlemsavgifter

Till en egen gränsbevakning

Till internationell brottslighet

Till ett äkta internationellt samarbete

Till en verksamhet enligt EU:s bestämmelser

Till en invandrarpolitik som finländarna själva bestämmer om

Till rasism och en obehärskad invandring

Till en demokratisering av utländska valuta- och handelsorganisationer

Till skatteparadis

Till det nordiska samarbetet

 

Till att trygga kommande generationers möjligheter att leva